transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Suárez on Aristotelian Causality

Redaktör(er):
Jakob Leth Fink (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
ISBN:
9789004292154
Antal sidor:
172
Publikationstyp:
Bok med redaktör, refereegranskad
Förlag:
Brill
Förlagsort:
Leiden
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk ->
Latin
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk ->
Klassisk grekiska
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Nyckelord:
Suárez Causality Aristotelian Causality
Postens nummer:
225433
Posten skapad:
2015-11-08 09:59
Posten ändrad:
2015-11-19 16:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007