transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hellenistic philosophers on the phenomenon of changing colours

Författare och institution:
Katerina Ierodiakonou (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
The Frontiers of Ancient Science. Essays in Honor of Heinrich von Staden (eds. B. Holmes and K.-D. Fischer), s. 227-250
ISBN:
9783110333923
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
De Gruyter
Förlagsort:
Berlin
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Postens nummer:
225418
Posten skapad:
2015-11-06 22:44
Posten ändrad:
2015-11-11 16:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007