transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Online doping. The new self-help culture of ethnopharmacology

Författare och institution:
Jesper Andreasson (-); Thomas Johansson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Sport in Society, 19 ( 7 ) s. 957-972
ISSN:
1743-0437
E-ISSN:
1743-0445
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
225413
Posten skapad:
2015-11-06 15:20
Posten ändrad:
2016-09-19 13:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007