transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den svenska kolportageromanen

En kort presentation och probleminventering

Författare och institution:
Dag Hedman (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Brott, kärlek, främmande världar : texter om populärlitteratur / Dag Hedman, Jerry Määttä (red.), s. 193-202
ISBN:
978-91-44-08756-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
Kolportageroman
Postens nummer:
225367
Posten skapad:
2015-11-06 11:53
Posten ändrad:
2015-11-19 14:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007