transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Latinska ord: litteratur

Författare och institution:
Karin Westin Tikkanen (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Legatus Mensae, 5/2015 s. 17
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk ->
Latin
Nyckelord:
etymologi, latin
Postens nummer:
225334
Posten skapad:
2015-11-05 23:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007