transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Integrationstheorien

Författare och institution:
Andreas Hofmann (Centrum för Europaforskning (CERGU) & Statsvetenskapliga institutionen); Wolfgang Wessels (-)
Publicerad i:
Europa von A bis Z. Taschenbuch der europäischen Integration, s. 313-318
ISBN:
978-3-8487-2654-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Nomos
Förlagsort:
Baden-Baden
Publiceringsår:
2016
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Nyckelord:
European Union, integration theory
Postens nummer:
225312
Posten skapad:
2015-11-05 16:41
Posten ändrad:
2016-06-03 16:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007