transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Players with Absolute Power: Formal Pressures on the Representation of the Middle Ages in Contemporary Digital Games

Författare och institution:
Adam Chapman (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
The Middle Ages in the Modern World conference; June/July 2015; Lincoln, England , e-pub ahead of print
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Middle Ages, history, popular history, game studies
Postens nummer:
225293
Posten skapad:
2015-11-05 13:32
Posten ändrad:
2016-08-31 15:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007