transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Limits of Play in Game Narratives Concerning World War II

Författare och institution:
Adam Chapman (-); Jonas Linderoth (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
European Studies in Symbolic Interaction; August 2013; Uppsala, Sweden,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialpsykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
World War II, frame analysis, controversy, history, game studies
Postens nummer:
225291
Posten skapad:
2015-11-05 13:29
Posten ändrad:
2015-11-09 13:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007