transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Från cellfängelse till beteendeterapi. Fängelse, kriminalpolitik och vetande 1930–1980

Författare och institution:
Nilsson Roddy (Institutionen för historiska studier)
ISBN:
9789197903981
Antal sidor:
291
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Egalité
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Fängelse, kriminalpolitik
Postens nummer:
225288
Posten skapad:
2015-11-05 13:22
Posten ändrad:
2015-11-19 14:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007