transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Texten i praktiken. Ett bidrag till förståelsen av den skrivna textens kontext

Författare och institution:
Per Holmberg (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Kvale, G., E Maagerö & A. Veum (red.), Kontekst, språk og multimodalitet. Nyere socialsemiotiske perspektiver, s. 9-24
ISBN:
978-82-321-0433-8
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Fagbokforlaget
Förlagsort:
Oslo
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk
Nyckelord:
Kontext, systemisk-funktionell, SFL, textanalys
Postens nummer:
225250
Posten skapad:
2015-11-03 19:03
Posten ändrad:
2015-11-06 13:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007