transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The text telephone as an empowering technology in the daily lives of deaf people – A qualitative study

Författare och institution:
Carin Roos (-); Åsa Wengelin (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Assistive technology, 28 ( 2 ) s. 63-73
ISSN:
1040-0435
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Nyckelord:
deaf, text telephone, tty, communication, technology
Postens nummer:
225191
Posten skapad:
2015-11-02 20:29
Posten ändrad:
2016-05-12 13:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007