transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reading during the composition of multi- sentence texts: an eye-movement study

Författare och institution:
Mark Torrance (-); Roger Johansson (-); Victoria Johansson (-); Åsa Wengelin (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Psychological Research, 80 ( 5 ) s. 729-743
ISSN:
0340-0727
E-ISSN:
1430-2772
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi) ->
Kognitionsforskning
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Nyckelord:
reading, writing, eye tracking
Postens nummer:
225189
Posten skapad:
2015-11-02 20:12
Posten ändrad:
2016-08-12 12:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007