transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vad är ett öppet innovationsklimat?

Författare och institution:
Björn Remneland Wikhamn (Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation); Wajda Wikhamn (Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation)
Publicerad i:
Öppen innovation : i teori och praktik / Nicolette Lakemond & Fredrik Tell (red.) , s. 257-272
ISBN:
978-91-44-11242-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Det här kapitlet introducerar ett validerat verktyg, OICM (Open Innovation Climate Measure), för att mäta graden av öppenhet i innovationsklimatet – i en arbetsgrupp, i en organisationsenhet eller i hela organisationen. Tre dimensioner lyfts fram som viktiga att beakta för organisationer som vill utforska öppen innovation i praktiken:; 1) innovation och flexibilitet, 2) utåtriktat fokus och 3) reflexivitet. Vi förklarar grunderna i verktyget samt diskuterar hur OICM kan användas i praktiken genom att kortfattat redovisa en studie som gjorts i ett multinationellt företag.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
open innovation, mätverktyg
Postens nummer:
225152
Posten skapad:
2015-11-02 12:52
Posten ändrad:
2016-05-16 13:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007