transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Spatio-temporal model for wind speed variability

Författare och institution:
Igor Rychlik (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Annales de l'I.S.U.P., 59 ( 1-2 ) s. 25-56
ISSN:
1626-1607
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Investments in wind energy harvesting facilities are often high. At the same time uncertainties for the corresponding energy gains are large. Therefore a reliable model to describe the variability of wind speed is needed to estimate the expected available wind power and other statistics of interest, e.g. coefficient of variation, expected length of the wind conditions favorable for the wind-energy harvesting etc. In this paper wind speed are modeled by means of a spatio-temporal transformed Gaussian field. Its dependence structure is localized by introduction of time and space dependent parameters in the field. The model has the advantage of having a relatively small number of parameters. These parameters have natural physical interpretation and are statistically fitted to represent variability of observed wind speed in ERA Interim reanalysis data set.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
Nyckelord:
Wind speed, wind-energy, spatio-temporal model, Gaussian fields
Projekt:
Stokastiska modeller för vind- och våglaster (VR/2012-6004) Mer information
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Ytterligare information:
länk till tidskriften: http://www.lsta.lab.upmc.fr/fr/annales_isup.html
Postens nummer:
225127
Posten skapad:
2015-11-02 08:53
Posten ändrad:
2016-02-15 16:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007