transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Decline in cognitive function due to diffuse axonal injury does not necessarily imply a corresponding decline in ability to perform activities.

Författare och institution:
Ann Björkdahl (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Eva Esbjörnsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Johan Ljungqvist (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Thomas Skoglund (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Katharina S Sunnerhagen (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Disability and rehabilitation, 38 ( 10 ) s. 1006-1015
ISSN:
1464-5165
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Under embargo - tillgänglig efter 2016-10-25
Sammanfattning (abstract):
The study explored the direction of change (decline vs. improvement) after diffuse axonal injury (DAI) in the domains of the ICF: body structure, body function, and activity.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Arbetsterapi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi) ->
Kognitionsforskning
Postens nummer:
225123
Posten skapad:
2015-11-01 18:32
Posten ändrad:
2016-06-13 16:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007