transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En väska fylld med kulturarv och berättelser. Om bildning, praktik och undervisning i den arkeologiska grundutbildningen

Författare och institution:
Anita Synnestvedt (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Bildningens praktiker : om de bildande momenten i en akademisk undervisningsprocess / red. Eva Mark, s. 101-129
ISBN:
9789170611728
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Makadam
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Hur ser högskoleutbildningens bildningspraktiker ut? Vilken typ av bildningsbegrepp kan användas för att diskutera bildande undervisning? Forskarantologi av författare från sex ämnesområden, som genom att utgå från såväl vetenskaplig metod som egen undervisningserfarenhet vill motverka ett insnävat instrumentellt synsätt på kunskap och utbildning
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
arkeologi, högskolepedagogik, bildning, kunskap
Postens nummer:
225099
Posten skapad:
2015-10-30 16:08
Posten ändrad:
2015-11-18 16:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007