transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Structure of phonological ability at age four

Författare och institution:
Ulrika Wolff (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Jan-Eric Gustafsson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Intelligence, 53 s. 108-117
ISSN:
0160-2896
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
phonological awareness, Gf, cognitive ability, dimensions of phonology
Postens nummer:
225066
Posten skapad:
2015-10-30 09:22
Posten ändrad:
2016-01-07 11:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007