transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Weak convergence for a spatial approximation of the nonlinear stochastic heat equation

Författare och institution:
Adam Andersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Stig Larsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Mathematics of Computation, 85 s. 1335-1358
ISSN:
0025-5718
E-ISSN:
1088-6842
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We find the weak rate of convergence of the spatially semidiscrete finite element approximation of the nonlinear stochastic heat equation. Both multiplicative and additive noise is considered under different assumptions. This extends an earlier result of Debussche in which time discretization is considered for the stochastic heat equation perturbed by white noise. It is known that this equation has a solution only in one space dimension. In order to obtain results for higher dimensions, colored noise is considered here, besides white noise in one dimension. Integration by parts in the Malliavin sense is used in the proof. The rate of weak convergence is, as expected, essentially twice the rate of strong convergence.
Länk till sammanfattning (abstract):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Numerisk analys
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
Nyckelord:
Nonlinear stochastic heat equation, SPDE, finite element, error estimate, weak convergence, multiplicative noise, Malliavin calculus
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
225028
Posten skapad:
2015-10-29 11:50
Posten ändrad:
2016-04-21 12:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007