transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Barns berättande med digital teknologi En redskapsmedierad lärandeaktivitet i en förskoleklass

Författare och institution:
Ewa Skantz Åberg (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Konferens: Forskning, utbildning och lärande i mångfaldens förskola. Malmö Högskola. 2 oktober 2014, 2014 ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
225000
Posten skapad:
2015-10-28 22:39
Posten ändrad:
2015-10-30 14:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007