transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Children’s storytelling activity with digital technology

Författare och institution:
Ewa Skantz Åberg (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
23rd EECERA conference: Value, Culture and contexts – Tallinn, Estonia, Konferensbidrag - refereegranskat abstract 2013 ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
224999
Posten skapad:
2015-10-28 22:36
Posten ändrad:
2015-10-30 14:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007