transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Health-care costs over 15 years after bariatric surgery for patients with different baseline glucose status: results from the Swedish Obese Subjects study.

Författare och institution:
Catherine Keating (-); Martin Neovius (-); Kajsa Sjöholm (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Markku Peltonen (-); Kristina Narbro (-); Jonas K Eriksson (-); Lars Sjöström (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Lena M S Carlsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
The lancet. Diabetes & endocrinology, 3 ( 11 ) s. 855-65
ISSN:
2213-8595
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Bariatric surgery prevents and induces remission of type 2 diabetes in many patients. The effect of preoperative glucose status on long-term health-care costs is unknown. We aimed to assess health-care costs over 15 years for patients with obesity treated conventionally or with bariatric surgery and who had either euglycaemia, prediabetes, or type 2 diabetes before intervention.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
Postens nummer:
224984
Posten skapad:
2015-10-28 15:48
Posten ändrad:
2016-08-30 11:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007