transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Studier av nya läkemedelsstentar ändrar inte klinisk praxis- Riktlinjer för val av revaskulariseringsmetod vid koronarsjukdom håller än.

Studier av nya läkemedelsstentar ändrar inte klinisk praxis - Riktlinjer för val av revaskuleringsmetod vid koronarsjukdom håller än.

Författare och institution:
Anders Jeppsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Läkartidningen, 112
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Ytterligare information:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=26348053
Postens nummer:
224907
Posten skapad:
2015-10-27 15:13
Posten ändrad:
2015-11-12 13:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007