transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Zotero - ett hjälpmedel för att stödja studenters källhantering och skrivande

Författare och institution:
Ika Jorum (Göteborgs universitetsbibliotek, Humanistiska biblioteken); Anna Svensson (Göteborgs universitetsbibliotek, Humanistiska biblioteken)
Publicerad i:
Abstracts. Högskolepedagogisk konferens i Göteborg (HKG 2015). Pedagogen, 22 oktober 2015, s. 45
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Biblioteks- och informationsvetenskap
Nyckelord:
studenters skrivande, källhantering, referenshanteringsprogram, Zotero
Ytterligare information:
Presentationsmaterial tillgängligt på http://pil.gu.se/digitalAssets/1548/1548484_hkg-2015-jorum-svensson.pdf
Postens nummer:
224840
Posten skapad:
2015-10-26 17:05
Posten ändrad:
2016-07-07 10:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007