transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Värdestegringen på småhus 5 miljarder på åtta år

Författare och institution:
Bo Sandelin (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
LO-Tidningen, 1976 ( 10 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
1976
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
224831
Posten skapad:
2015-10-26 16:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007