transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

My mission.

Författare och institution:
Eva Wennås Brante (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Teaching as a human experience. An anthology of contemporary poems. , s. 27-28
ISBN:
9781443876551
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Cambridge Scholars publishing
Förlagsort:
Newcastle upon Tyne
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Nyckelord:
teaching, poems, teachers' life
Postens nummer:
224814
Posten skapad:
2015-10-26 15:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007