transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Private Security Guards: Authority, Control and Governance?

Författare och institution:
Joakim Berndtsson (Institutionen för globala studier); Maria Stern (Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
Routledge Handbook of Private Security Studies (eds. Rita Abrahamsen and Anna Leander), s. 51-61
ISBN:
9780415729352
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
London and New York
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och konfliktforskning
Nyckelord:
private secuirty, private security guards, security governance
Postens nummer:
224811
Posten skapad:
2015-10-26 15:05
Posten ändrad:
2016-06-28 10:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007