transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

An Externalist Explanation of Modal Knowledge: Prospects and problems for an approach to modal epistemology

Författare och institution:
Ylwa Wirling (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Directions in the Epistemology of Modality, 22-24 October 2015, Stirling (UK),
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
Nyckelord:
modal epistemology, conceivability, modal knowledge, explanation, metaphysics, externalist explanation, grounding
Postens nummer:
224753
Posten skapad:
2015-10-23 19:57
Posten ändrad:
2016-07-06 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007