transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On Preservation of Positivity in Some Finite Element Methods for the Heat Equation

Författare och institution:
P. Chatzipantelidis (-); Z. Horvath (-); Vidar Thomée (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Computational Methods in Applied Mathematics, 15 ( 4 ) s. 417-437
ISSN:
1609-4840
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We consider the initial boundary value problem for the homogeneous heat equation, with homogeneous Dirichlet boundary conditions. By the maximum principle the solution is nonnegative for positive time if the initial data are nonnegative. We complement in a number of ways earlier studies of the possible extension of this fact to spatially semidiscrete and fully discrete piecewise linear finite element discretizations, based on the standard Galerkin method, the lumped mass method, and the finite volume element method. We also provide numerical examples that illustrate our findings.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
Nyckelord:
Heat Equation, Finite Element Method, Lumped Mass, Finite Volume Element Method, Spatially Semidiscrete, Fully Discrete, Positivity Preserving, Finite Element Discretization
Postens nummer:
224734
Posten skapad:
2015-10-23 15:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007