transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Heteronormativitet i högre utbildning - förutsättningar och begränsningar för normkritisk högskolepedagogik

Författare och institution:
Malin Sandberg (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Föredrag vid Högskolepedagogisk konferens i Göteborg (HKG 2015), Göteborgs universitet den 22 oktober 2015.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Med mitt bidrag vill jag initiera en diskussion om arbete med normkritisk pedagogik. Jag kommer i huvudsak att förhålla mig till diskrimineringsgrunden sexuell läggning, men hoppas att efterföljande diskussion ska ha relevans även för andra diskrimineringsgrunder och normsystem. Jag kommer att inleda samtalet med att teckna en bild av de problem som beskrivits dels i studier av hbq-studenters erfarenheter, dels vid granskningar av olika grundutbildningar. Denna inledande redogörelse utgör sedan underlag för en efterföljande gemensam diskussion om förändringsstrategier.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
normkritisk pedagogik, likabehandling, heteronormativitet
Postens nummer:
224721
Posten skapad:
2015-10-23 13:40
Posten ändrad:
2015-10-23 13:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007