transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

High Cytokine Levels in Tonsillitis Secretions Regardless of Presence of Beta-Hemolytic Streptococci

Författare och institution:
Susann Skovbjerg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Kristian Roos (-); Sigvard Olofsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Magnus Lindh (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Annika Ljung (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Lars Hynsjö (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Stig Holm (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Ingegerd Adlerberth (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Agnes E Wold (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar)
Publicerad i:
Journal of Interferon and Cytokine Research, 35 ( 9 ) s. 682-689
ISSN:
1079-9907
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Acute pharyngotonsillitis denotes tonsillar inflammation caused by bacteria or viruses. Here, we investigated if beta-hemolytic streptococci (beta-HS) tonsillitis would differ in inflammatory mediator response from tonsillitis of other causes. Tonsillar secretions were obtained from 36 acute pharyngotonsillitis patients and 16 controls. Bacteria were cultured quantitatively and 18 different viruses were quantified by real-time polymerase chain reaction. Cytokine and prostaglandin E-2 (PGE(2)) levels were determined by enzyme-linked immunosorbent assays. Almost half of the patients' tonsillar secretions yielded high counts of beta-HS, and most samples contained viruses, irrespective of whether beta-HS were present or not. The Epstein-Barr virus (EBV) was the most common virus (patients 62% and controls 13%). Compared to controls, patients' secretions had higher levels of interleukin (IL)-1 beta, IL-6, IL-8, tumor necrosis factor (TNF), and PGE(2), while few samples contained IL-12, IL-10, or interferon-gamma (IFN-gamma). The presence of beta-HS in tonsillitis secretions could not be distinguished by any of the measured mediators, while the presence of EBV DNA tended to be associated with enhanced levels of IL-1 beta and IL-8. The results suggest a common inflammatory response in acute pharyngotonsillitis, regardless of causative agent. The suggested correlation between intense inflammation and the presence of EBV DNA in tonsillitis secretions may be due to reactivation of the virus and/or the EBV-containing B cells.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området
Nyckelord:
epstein-barr-virus, acute pharyngotonsillitis, surface secretion, middle-ear, children, bacteria, cells, pharyngitis, infections, chemokines, Biochemistry & Molecular Biology, Cell Biology, Immunology
Postens nummer:
224704
Posten skapad:
2015-10-23 10:55
Posten ändrad:
2015-10-23 10:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007