transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Light scattering properties of extracted eye lenses

Författare och institution:
Jörgen Thaung (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för oftalmologi); Johan Sjöstrand (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för oftalmologi)
Publicerad i:
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 42 ( 4 ) s. S283
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Atom- och molekylfysik och optik ->
Optik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurovetenskap
Nyckelord:
light scattering, physiological optics, donor lenses
Postens nummer:
224585
Posten skapad:
2015-10-21 16:06
Posten ändrad:
2015-10-21 16:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007