transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Specialpedagogik 2 Att arbeta för tillgänglighet, likvärdighet och delaktighet

Författare och institution:
Johannson Monica (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
ISBN:
978-91-47-10832-9
Antal sidor:
206
Publikationstyp:
Bok
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
224575
Posten skapad:
2015-10-21 14:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007