transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rätt utformad LED‐belysning för bättre synkvalité

Författare och institution:
Jörgen Thaung (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Björn Löfving (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Monica Billger (Institutionen för arkitektur, Chalmers)
Antal sidor:
24
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
Energimyndigheten
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
LED‐tekniken är under hastig utveckling och ljusverkningsgraden för dioder kommer sannolikt att vara minst fördubblad inom några år. Tekniken att generera ett brett våglängdsspektrum kommer också troligen att förändras. Det unika med LED‐tekniken är att ljuskällorna är små, avger lite värme och kan byggas in i byggelement på ett sätt som inte tidigare varit möjligt med andra ljuskällor. Det finns nu alltså stora möjligheter att skapa bättre ljusdistribution i alla typer av rum, genom väl placerade och avskärmade ljuskällor som ger hög synkvalitet till rimlig kostnad och arbetsinsats. LED‐tekniken är långt utvecklad och driftsäkerhet, verkningsgrad och materialegenskaper förbättras kontinuerligt, men än så länge saknas en samsyn kring hur våglängdsspektrumen bör designas. Den stora drivkraften är att optimera verkningsgraden lumen/Watt och en annan strävan är att skapa våglängdsspektrum som liknar det från en halogenglödlampa. Det är dock förhållandevis lite forskningsaktivitet kring eventuella fördelar med ett sant dagsljuslikt våglängdsspektrum, med lika effektfördelning över det synliga våglängdsintervallet. Med detta projekt har vi haft ambitionen att öka kompetensen kring synprestation och belysning. Syftet har varit att undersöka hur LED‐belysning bättre kan utnyttjas för att stödja det mänskliga ögats egenskaper och begränsningar. Detta kan leda till att vi bättre kan utnyttja LED‐belysningens speciella fördelar för att åstadkomma optimal synkvalité för alla och för personer med sämre syn än normalt i synnerhet. I projektet har vi påbörjat en kartläggning av LED‐ljuskällors egenskaper med hjälp av olika utvärderingsmetoder som kan bidra till ökad förståelse av hur ljuskällors spektralfördelning påverkar synprestation och uppfattad färg. Vi har gjort en kort sammanfattning av forskningen inom området synprestation och belysning genom att beskriva några viktiga aspekter kring seende såsom färgseende, ögats optik och näthinna, bländning samt teorier rörande uppfattad ljushet. I en experimentell studie har vi kunnat visa hur olika spektralfördelning hos ljuskällor påverkar läsförmåga, reaktionstid och uppfattning av färgkontraster. Vidare forskning med fler observatörer och förfinade metoder behövs för att kunna dra generella slutsatser och tydligare kunna identifiera mönster.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurovetenskap
Nyckelord:
Synkvalité, belysning, LED, färgtest, lästest, reaktionstid, bländning
Ytterligare information:
Ej offentligt publicerad, saknar ISBN
Postens nummer:
224543
Posten skapad:
2015-10-21 11:17
Posten ändrad:
2016-05-30 15:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007