transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dynamic and Static Diffractive Optics - some Examples

Författare och institution:
Björn Löfving (Institutionen för mikrovågsteknik, Chalmers & Institutionen för klinisk neurovetenskap)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Datum för examination:
1999-12-09
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik ->
Annan elektroteknik och elektronik ->
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik
Postens nummer:
224530
Posten skapad:
2015-10-21 10:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007