transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Keynote presentation: Individualisation and educational inequality. A meta-ethnographic synthesis.

Författare och institution:
Dennis Beach (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Presented at the German Education Research Association Section Conference for Shool Pedagogy, Individualisierung von Unterricht. Goerg-August-Universität, Göttingen, Sept 28-30, 2015,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Individualisation, equity
Postens nummer:
224509
Posten skapad:
2015-10-20 16:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007