transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Teachers’ and Students’ Thinking and Acting on Changes in Language Teacher Education: A Case Study on Policy Implementation and Enactment

Författare och institution:
Richard Baldwin (-); Britt Marie Apelgren (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Transformative Teacher Research. Theory and Practice for the C21st, s. 155-166
ISBN:
978-94-6300-221-9
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Sense Publishers
Förlagsort:
Rotterdam
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
Education General, Educational Theory, Educational Reform, Teacher Education
Postens nummer:
224505
Posten skapad:
2015-10-20 16:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007