transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Äkta vara? Norden och autenticitet i svenska turistbroschyrer

Författare och institution:
Johan Järlehed (Institutionen för språk och litteraturer & Centrum för Europaforskning (CERGU))
Publicerad i:
Norden i Europa: Rörelser, resor, föreställningar 1945-2010, s. 71-94
ISBN:
978-91-89608-39-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Alltsedan massturismens födelse för ett drygt sekel sedan har sökandet efter autentiska upplevelser utgjort en central drivkraft. Detta återspeglas tydligt i de bilder som produceras för att locka turister till Norden. I denna artikel undersöker jag hur de två mångtydiga begreppen Norden och autenticitet framställs och samverkar i de Sverigebroschyrer som Visit Sweden årligen producerar för potentiella besökare från specifika Europeiska länder.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Forskning om Europa
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
turistreklam, Sverigebilden, Visit Sweden, Norden, autenticitet
Postens nummer:
224441
Posten skapad:
2015-10-19 11:17
Posten ändrad:
2015-10-22 14:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007