transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Betraktelsen - Rasistiska ordningar, subversiva hållningar

Författare och institution:
Adrián Groglopo (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Bortom Rasismer i Europa - visioner för ett annat samhälle, s. 108-124
ISBN:
91-89483-42-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Agora
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Postens nummer:
224409
Posten skapad:
2015-10-16 17:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007