transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Influence of the modifiable life-style factors body mass index and smoking on the outcome of hysterectomy.

Författare och institution:
Katja Bohlin Stenström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Maud Ankardal (-); Jan-Henrik Stjerndahl (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Håkan Lindkvist (-); Ian Milsom (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, 95 ( 1 ) s. 65-73
ISSN:
1600-0412
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To study the impact of body mass index (BMI) and smoking on the outcome of hysterectomy and whether effects of these factors vary between abdominal, laparoscopic and vaginal hysterectomy.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi
Postens nummer:
224361
Posten skapad:
2015-10-16 11:12
Posten ändrad:
2016-02-03 13:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007