transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Is thrombophilia associated with placenta-mediated complications? A prospective cohort study: comment.

Författare och institution:
Ulla Kjellberg (-); Margareta Hellgren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 13 ( 8 ) s. 1535
ISSN:
1538-7836
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Hematologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Postens nummer:
224318
Posten skapad:
2015-10-15 13:08
Posten ändrad:
2015-11-12 13:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007