transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

PFASs in groundwater - a risk for Swedish drinking water?

Författare och institution:
Stefan Banzhaf (Institutionen för geovetenskaper); Jeffrey Lewis (-); Charlotte Sparrenbom (-); Roland Barthel (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Grundvattendagarna, Göteborg, 13-14 oktober 2015, ( Rapporter och meddelanden 138 )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
224246
Posten skapad:
2015-10-14 16:19
Posten ändrad:
2015-10-19 11:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007