transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hydrogeologiska undersökningar gällande lakvattenbildning vid Brudaremossens deponi

Författare och institution:
Maria Granberg (Institutionen för geovetenskaper); Johanna Merisalu (Institutionen för geovetenskaper); Sebastian Pokorny (Institutionen för geovetenskaper); Stefan Banzhaf (Institutionen för geovetenskaper); Roland Barthel (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Grundvattendagarna, Göteborg, 13-14 oktober 2015, ( Rapporter och meddelanden 138 )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
224245
Posten skapad:
2015-10-14 16:16
Posten ändrad:
2015-10-19 11:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007