transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Staphylococcus epidermidis Bacteremia Induces Brain Injury in Neonatal Mice via Toll-like Receptor 2-Dependent and -Independent Pathways

Författare och institution:
Dan Bi (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Lili Qiao (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Ilana Bergelson (-); C. Joakim Ek (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Luqi Duan (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Xiaoli Zhang (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Anna-Maj Albertsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Matthew Pettengill (-); Kenny Kronforst (-); Jana Ninkovic (-); Donald Goldmann (-); Anders Janzon (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Henrik Hagberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Xiaoyang Wang (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Carina Mallard (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Ofer Levy (-)
Publicerad i:
The Journal of infectious diseases, 212 ( 9 ) s. 1480-90
ISSN:
1537-6613
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Staphylococcus epidermidis causes late-onset sepsis in preterm infants. Staphylococcus epidermidis activates host responses in part via Toll-like receptor 2 (TLR2). Epidemiologic studies link bacteremia and neonatal brain injury, but direct evidence is lacking.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
Postens nummer:
224237
Posten skapad:
2015-10-14 15:37
Posten ändrad:
2016-08-24 15:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007