transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Perinatal brain damage: The term infant.

Författare och institution:
Henrik Hagberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); A David Edwards (-); Floris Groenendaal (-)
Publicerad i:
Neurobiology of disease, 92A s. 102-12
ISSN:
1095-953X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar ->
Reproduktiv och perinatal omvårdnad
Postens nummer:
224234
Posten skapad:
2015-10-14 15:31
Posten ändrad:
2016-08-12 13:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007