transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Languages as Mechanisms for Interaction

Författare och institution:
Ruth Kempson (-); Eleni Gregoromichelaki (-); Christine Howes (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Language in context: An ecological guide to embodied language. 10-11 January 2015, London, UK,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
Ytterligare information:
Program: http://www.institute-for-multimodal-communication.org/eps-workshop-2015
Postens nummer:
224232
Posten skapad:
2015-10-14 15:19
Posten ändrad:
2015-12-16 15:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007