transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Proceedings of SemDial 2015 (goDIAL): The 19th Workshop on the Semantics and Pragmatics of Dialogue

Redaktör(er):
Christine Howes (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Staffan Larsson (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Antal sidor:
215
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling) ->
Datorlingvistik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi) ->
Kognitionsforskning
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
Ytterligare information:
proceedings without ISBN Serial title: Proceedings (SemDial) ISSN: 2308-2275
Postens nummer:
224223
Posten skapad:
2015-10-14 14:59
Posten ändrad:
2015-12-02 15:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007