transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effect of questions used by psychiatrists on therapeutic alliance and adherence

Författare och institution:
Laura Thompson (-); Christine Howes (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Rose McCabe (-)
Publicerad i:
The British journal of psychiatry, 209 ( 1 ) s. 40-47
ISSN:
0007-1250
E-ISSN:
1472-1465
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi) ->
Kognitionsforskning
Postens nummer:
224222
Posten skapad:
2015-10-14 14:57
Posten ändrad:
2016-08-15 13:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007