transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Split Utterances in Dialogue: A Corpus Study

Författare och institution:
Matthew Purver (-); Christine Howes (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Eleni Gregoromichelaki (-); Patrick G. T. Healey (-)
Publicerad i:
Proceedings of the 10th Annual SIGDIAL Meeting on Discourse and Dialogue (SIGDIAL 2009 Conference), s. 262-271
ISBN:
978-1-932432-64-0
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Förlag:
Association for Computational Linguistics
Förlagsort:
London, UK
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi) ->
Kognitionsforskning
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
Postens nummer:
224221
Posten skapad:
2015-10-14 14:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007