transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On Incrementality in Dialogue: Evidence from Compound Contributions

Författare och institution:
Christine Howes (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Matthew Purver (-); Patrick G. T. Healey (-); Gregory J. Mills (-); Eleni Gregoromichelaki (-)
Publicerad i:
Dialogue and Discourse, 2 ( 1 ) s. 279-311
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi) ->
Kognitionsforskning
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
Postens nummer:
224212
Posten skapad:
2015-10-14 14:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007