transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Does Structural Priming Occur in Ordinary Conversation?

Författare och institution:
P. G. T. Healey (-); Christine Howes (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Matthew Purver (-)
Publicerad i:
Proceedings of Linguistic Evidence 2010,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Förlagsort:
T{\"u}bingen
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi) ->
Kognitionsforskning
Postens nummer:
224198
Posten skapad:
2015-10-14 14:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007